İlgililerin Dikkatine

Ülkemizde yaşanan elim hadiselerden dolayı sempozyum ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gelişmeleri sitemizden takip edebilirisiniz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Read More

DAVET

Sempozyum Daveti

Osmanlı’da, modernleşme çabalarıyla birlikte yeşeren Türk Anayasacılık hareketinin ürünü niteliğindeki anayasalarımız özellikle Cumhuriyet döneminde Ülkenin en temel sorun alanlarından birisi haline gelmiştir. İlk anayasadan günümüze kadar hemen tüm anayasalarımız, pek çok siyasal ve toplumsal sorunun bizatihi ya sebebi ya da çözümü olarak görülmüş ve bu sebeple her daim, özellikle siyasi ve hukuki, gündelik tartışmaların odağında yer bulmuştur. Başka bir söyleyişle, anayasa değiştirmek ya da yeni bir anayasa yapmak fikri, hiç dinmeyen bir sancı gibi, milletin gündeminde dinamik bir tartışma konusu olagelmiştir...

Read More

HUKUK SEMPOZYUM AFİŞ

Read More